אזרחי כבוד
מקבלי תואר "אזרח כבוד" של העיר ראשון-לציון
שר הביטחון
מייסד האופרה הארץ-ישראלית ותושב ראשון-לציון
מייסדי "כרמל מזרחי" ותושב ראשון-לציון
רעייתו של הנשיא השביעי של מדינת ישראל
הנשיא השביעי של מדינת ישראל
חלוץ מייסדי ראשון-לציון
ראש הממשלה
שר הביטחון
נכדו של "הנדיב הידוע"
נשיא המדינה
מנכ"ל משרד החינוך
ראש הממשלה
מקבלי תואר "אזרח כבוד" של העיר ראשון-לציון בשנת:
התרצ"ז, 1937
התשט"ו, 1956
התשל"ב, 1972
התשמ"ה, 1985
התשמ"ו, 1986
התשמ"ח, 1988
התשמ"ח, 1988
התשנ"ג, 1993
התשנ"ג, 1993