ראשי העירייה
סמל עיריית ראשון לציון
בחודש אלול התש"י, אוגוסט 1950, הוכרזו תושבי ראשון-לציון כעירייה וזאת על פי פקודת העיריות משנת 1934.

מעתה ואילך, אומרת הוראה ט' בקובץ התקנות, "בכל חוק או מסמך שנזכרים בו המועצה או נשיאה, יש לקרוא במקומם מועצת העיריה ראשון לציון וראש העיריה ראשון לציון".

הבחירות למועצת העירייה החדשה התקיימו בחודש כסלו התשי"א, נובמבר 1951.

ד"ר אוסטשינסקי, ראש המועצה היוצאת, המשיך בתפקידו כראש העירייה הראשון עד לבחירתו של מר אריה שפטל בישיבה הראשונה של מועצת העירייה שהתקיימה בחודש ינואר 1951.

בשנת 1939 קבעה המועצה את סמל העיר ובו:
א. שנת ייסוד המושבה - תרמ"ב, 1882.
ב. ציוד הבאר הראשונה וקריאת "מצאנו מים" שנשמעה מפי החופרים.
ג. עלי גפן ואשכול ענבים - סמל לכרמי המושבה.
ד. עץ תפוז - סמל לפרדסי המושבה.
ה. בנייני חרושת ותעשייה.
מקורות
קובץ התקנות 106, ה' באלול תש"י, 18.8.50, בחתימת שר הפנים משה שפירא.
תיק ראשי עירייה. ארכיון המוזיאון, תיקי מידע (ישיבה מיום 4.1.51).
ראשי העירייה
רשימת ראשי העירייה ושנות כהונתם
תש"ו-תש"י, 1951-1946
תשי"א, 1951; תש"כ-תשכ"ב, 1962-1960; תשכ"ה-תשכ"ט, 1969-1965
תשי"ב-תשט"ו, 1955-1952
תשט"ו-תשט"ז, 1956-1955
תשט"ז-תש"כ, 1960-1956
תשכ"ב-תשכ"ה, 1965-1962
תשכ"ט-תשמ"ג, 1983-1969
תשמ"ד-תשס"ט, 2008-1984
תשס"ט -- 2008 --