ראשי המועצה
בשנת התרפ"ב, 1922, על-פי הצעת מושל מחוז יפו, התחילה התאחדות המושבות להתעניין באפשרות של הקמת עיריות במושבות הגדולות.
כמו כן השתדלה ההתאחדות לנסח הצעה ובה חוקי העירייה.
בראשון-לציון התכנסה ועדת הבחירות להכנת התשתית לבחירות, ופעלה בשיתוף עם הוועד הלאומי.

בחודש חשון התרפ"ב, נובמבר 1922, בחרו גברים ונשים את חברי המועצה הראשונה. "ישיבת המועצה הראשונה של העירייה" התכנסה ביום 15 בנובמבר, 1922.
מקורות
ספר פרטיכלים ע1 – 1: פרטיכלים 341, 306, 333.
מקורות לרשימת ראשי המועצה המקומית ושנות כהונתם
יודליוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, התש"א 1941, עמ' 428-417; 436-435.
ראשי המועצה
ראשי המועצה המקומית ושנות כהונתם
התרפ"ב, 1922; התרפ"ח-התרצ"א, 1931-1928
התרפ"ג-התרפ"ה, 1925-1923
התרפ"ו-התרפ"ז, 1927-1926
התרצ"ב, 1932
התרצ"ג-התרצ"ו, 1936-1933
התרצ"ז-התרצ"ט, 1939-1937
התרצ"ט-התש"ו, 1946-1939
התש"ו-התשי"א, 1951-1946