פקידי הברון
רישום של הפקיד אליהו שייד - בית הפקידות
בית הפקידות הראשון - בית משפחת בן זאב בפינת הרחובות מוהליבר-רוטשילד
בית הפקידות השני - כיום בית יד לבנים
המושבה ראשון-לציון אך זה קמה, וימים קשים באו לה. כסף רב הושקע בחפירת הבארות ובהכשרת הקרקע לזריעה, אמצעיהם הכספיים של המתיישבים הידלדלו וחלקם הגיעו עד משבר. "וכאשר נתן המחסור אותותיו", כותב ז' חביב, "ושאלת העתיד עמדה בכל חריפותה ומרירותה, נמנו וגמרו לשלוח שליח לחוץ-לארץ לבקש עזרה".
המייסד יוסף פינברג נבחר למלא שליחות זו וכתוצאה מהשתדלותו אצל הברון אדמונד
דה-רוטשילד הוסכם שהברון ייקח את המושבה תחת חסותו "וישלח הברון את עשרים וחמישה אלף הפרנק הראשונים ע"י שמואל הירש, מנהל מקוה ישראל, לראשון-לציון, וגם מינה את האגרונום דיגור למנהל מקומי במושבה ללמד את בני ראשון הלכות עבודת האדמה וגם לנהל עניני המושבה. למשרדו קראו "בית הפקידות", והתואר שלו עצמו היה: הפקיד.
ומן דיגור זה, החלה תקופת "הפקידות" אשר הכתה גלים רבים בתחלת ימי הישוב, בשבע עשרה השנים הראשונות: התרמ"ג-התר"ס".
מקורות
ד' יודילוביץ, ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, 1941-1882, עמ' 437.
ז' חביב, קורות ראשון-לציון, עמ' 32-31.
רשימת פקידי הברון
פקידי הברון ושנות כהונתם
תרמ"ג, 1883
תרמ"ג-תרמ"ד, 1884-1883
תרמד-תרמ"ז, 1887-1884
תרמ"ז, 1887 (מספר חודשים)
תרמ"ז-תרמ"ח, 1888-1887
תרמ"ח-תרנ"ד, 1894-1888
תרמ"ח, 1888
תרנ"ד-תרנ"ט, 1899-1894
תרמ"ג-תר"ס, 1900-1883
תרע"ב-תרצ"ד, 1934-1912