מייסדי ראשון-לציון
תצלום מקורי של המושבה התרמ"ג, 1883
סיפור ייסודה של ראשון לציון נפתח בשליחותו של זלמן דוד ליבונטין מרוסיה לארץ ישראל. מטרתו הייתה להכין מקום לעלייתם של ציוני קרמנצ'וג וחרקוב שברוסיה. צבי ליבונטין היה זה שהקדיש את כספו לקניית אדמות "עיון קרא", היא ראשון לציון.


יוסף נבון, איש ירושלים, סייע באיתור הקרקע וברכישתה.
חיים אמזלג, שהיה סגן הקונסול האנגלי ביפו, אפשר את עקיפת גזרת הממשל התורכי שאסרה על מכירת קרקע ליהודי רוסיה, והאדמות נקנו על שמו. מאוחר יותר, בשנת התרס"ט, 1909, בעת ביקורו של הפחה התורכי בראשון לציון, הפעיל אברהם אלברט ענתבי את השפעתו על הפחה וכתוצאה מכך ניתנה הסכמתו לנטוע עצים על החולות, וכתוצאה מכך רכשה המושבה שטח גדול מחולות ראשון לציון.


שבע-עשרה משפחות "דרכו בראשונה על אדמת ראשון לציון" אולם, בשל שינויים של הרגע האחרון, עזבו שלושה מייסדים ובאו אחרים במקומם.
המייסדים שעזבו הם:
* בוטושינסקי נח
* הורביץ ישעיהו
* רוזנובסקי מנחם מנדל
מקורות
יודילוביץ, דוד. ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, ראשון-לציון: חברת "כרמל מזרחי", התש"א 1941.
יערי (פולסקין). חולמים ולוחמים, פתח-תקוה: ש.ז. גיסין, 1922.
פרימן, א. מ. ספר היובל לקורות המושבה, "ראשון לציון" מיום היווסדה תרמ"ב עד שנת תרס"ז, ירושלים.
רשימת המייסדים ושנות לידתם ופטירתם
תר"ג-תרע"א, 1911-1843
נפטר: תרמ"ט, 1889
נפטר: תרס"ז, 1907
תר"ח-תרס"ז, 1848-1906
תר"ב-תרנ"ד, 1893-1842
תר"כ-תרצ"ח, 1938-1860
תרכ"ב-תרצ"ג, 1933-1862
תרכ"ב-תרפ"ט, 1929-1862
תקצ"ב-תרנ"ח, 1898-1832
תרכ"ב-תרס"ט, 1909-1862
תרט"ו-תרס"ב, 1902-1855
תרי"א-תר"פ, 1920-1851
תר"ו-תרפ"ד, 1924-1846
תר"ו-תרע"ה, 1915-1846