מורים בבית הספר העברי הראשון וגננות בגן הראשון
בית הספר העברי הראשון בשנותיו המוקדמות,. ראשית המאה ה-20
מעטפת היום הראשון במלאות 75 שנה לבית הספר
הזמנה לחגיגות ה-100 של בית ספר "חביב"
בגן הילדים ברחוב זד"ל. ראשית המאה ה-20
מורי ותלמידי תלמוד תורה, התש"ה, 1945.
בית הספר

זמן קצר מאוד אחרי עליית מייסדי ראשון לציון על הקרקע "הביטו האנשים סביבם וראו את ילדיהם בלי תורה, ובלי דרך ארץ, מתגוללים בעפר, ומי מהם שמצליח להיות לרוכב על גבי הכלבים, והכאב רב ועצום", כותב מאוחר יותר המורה דוד יודילוביץ (ד. יודילוביץ, ראשון-לציון התרמ"ב-התש"א, 1940-1882, עמ' 190). ואז הובא המורה הראשון "חברוני אחד", כדי ללמד את הדרדקים. ואחריו - מורים נוספים, שרשרת ארוכה של אנשי רוח וחזון שהחלו את תהליך החינוך במושבה ואשר בעקבותיהם הוקם בית הספר העברי הראשון, לימים בית ספר "חביב" (התרמ"ו, 1886). ראשוני המורים בבית הספר "לא היו בעלי תואר אקדמי או מוסמכי בית מדרש למורים, אלא אנשי רוח וחזון אשר רצו לרפא את העם מפגמיו הגלותיים, שדבקו בו, לגבשו להוויה לאומית מלוכדת, אשר יהיה מודע למטרת עליתו לארץ ואשר ישאף ויפעל לתחיה רוחנית, לבנין הארץ ולשחרור מדיני" (י' עדיני, א 34 - 10/8).

רשימת המורים כאן כוללת את כל המורים שלימדו בבית הספר בשנים התרמ"ג-התש"א, 1940-1883, כפי שנרשמו על ידי דוד יודילוביץ בספר "ראשון לציון התרמ"ב-התש"א" עמ' 204. ברשימה גם מורים נוספים אשר שמותיהם נמצאו במסמכי הארכיון ואשר החלו ללמד בבית הספר לפני שנת תש"ח, 1948.


גן הילדים

בספטמבר התרנ"ט, 1898, הוקם גן הילדים העברי הראשון שמטרתו "לחנך את הקטנים עפ"י שטת 'פרבל' עברית בעברית" (א"מ פרימן, ראשון לציון, תרמ"ב-תרס"ז, עמ' 51). שמות הגננות מופיעים ברשימת המורים הנ"ל (של ד. יודילוביץ) אולם ללא ציון מקצוען.
לרשימת הגננות הוספנו מספר גננות שלימדו בגן עד קום המדינה.

[
[תלמוד תורה]]

בשנת התרס"ה, 1905, נחנך בראשון לציון בית "תלמוד תורה" על מגרש שרכשה לשם כך חברת "שומרי תורה" מירושלים.
נקבע שמוסד זה מיועד "רק למען בית למוד תורה ודרך ארץ לילדים... המלמדים צריכים להיות אנשים יראי שמים ושומרי מצות [מצוות] תיה"ק... מלבד התורה שבכתב ובעל פה יקבעו שעורים גם ללמוד דקדוק כתיבה וחשבון" (ד. יודילוביץ, ראשון לציון התרמ"ב-התש"א, עמוד 380).
בשנים הראשונות לקיום ה"תלמוד תורה" הייתה שפת ההוראה אידיש. בשנת התר"ע, 1910, עבר המוסד מרשות "שומרי תורה" בירושלים לרשות חברת "נצח ישראל" אשר בגרמניה. הד"ר משה אוירבך, מנהל בתי התלמוד תורה של החברה, בא לנהל את "תלמוד תורה" בראשון לציון וקבע כלל חדש: ללמד עברית בעברית ולהנהיג את הדיבור העברי במוסד.

להלן רשימת המורים שלימדו ב"תלמוד תורה" בשנים התר"ע-הת"ש, 1940-1910:
ד"ר משה אוירבך, מנהל
משה כץ
משה גרובר
אריה שנרפ
יעקב פפנהיים
אליעזר ורש, מנהל
גרשון קנאי
הרב משה קרן, מנהל
ד"ר צבי קליין, מנהל
א' ארנפלד
א' שטוקהמר.
רשימת המורים והגננות ושנות ההוראה
התרמ"ז-התרנ"ה, 1895-1887
התרצ"ט-- 1939--
התרפ"ט-התר"צ, 1930-1929; התרצ"ב, 1932
התרס"ד-התרס"ה, 1905-1904
התרפ"ה-התרפ"ז, 1927-1925
התרפ"ה-התרפ"ח, 1928-1925
התרפ"ג-התרפ"ד, 1924-1923
התרס"ג-התרס"ד, 1904-1903; התרס"ט, 1909
התרס"ו-התרס"ח, 1908-1906
התרפ"ג-התרפ"ד, 1924-1923
התרע"ב-התרע"ד, 1914-1912
התרצ"ו, 1936
התרפ"א-התרפ"ח, 1928-1921
התרס"א, 1901
התרצ"א-התרצ"ב, 1932-1931
התרע"ד, 1914
התרפ"ה-התרפ"ח, 1928-1925
התרצ"א, 1931
תרצ"ח - תש"י 1949-1937
התרס"א, 1901
התרצ"ה -- 1935 --
התרפ"ח-התרצ"ב, 1932-1928
תרצ"ח-תשל"ד, 1974-1938
התרצ"ח, 1938
התרצ"ו-- 1936--
התרנ"ט-התר"ס, 1900-1899
התש"א-התשל"ב, 1941-1972
התרס"ד-התרס"ז, 1907-1904
התרצ"ד-התרצ"ו, 1936-1934
התרע"ב-התר"פ, 1920-1912
התרצ"ו-- 1936--
התרנ"ו-התר"ס, 1900-1896
התרצ"ג, 1933
התרצ"ח-- , 1972-1938
התרנ"ח-התרס"ג, 1903-1898
התרע"ט, 1919
התרצ"ג-- 1933--
התרע"ד, 1914
התרצ"ב, 1932
התרפ"ב-התרפ"ד, 1924-1922
התרפ"ט-התרצ"ו, 1936-1929
התרפ"ט-התרצ"ב, 1932-1929
התרצ"א-התרצ"ב, 1932-1931
התרמ"ז-התרנ"ט, 1899-1887
התרצ"ה-התרצ"ו, 1936-1935
התרפ"ב, 1922
התרנ"ח-התר"ס, 1900-1898
התרפ"ה-התרפ"ח,1925-1928
התרפ"ח-התרצ"ג, 1933-1928
התרס"ג, 1903; התרס"ז-התרס"ח, 1908-1907
התרס"ז-התרע"א, 1911-1907
התרצ"ו-התרצ"ז, 1937-1936
התרע"ב-התר"פ, 1920-1912
התרצ"ד-התרצ"ו, 1936-1934
התרס"ד-התרס"ה, 1905-1904
התרס"ט-התרע"ט, 1919-1909
התרנ"ז-התר"ס, 1900-1897; התרס"ח, 1908
התרס"ב-התרס"ג, 1903-1902; התרס"ו-התרס"ז, 1907-1906; התרס"ט-התרע"א, 1911-1909
התרנ"ה-התרנ"ט, 1899-1895
התרצ"ג, 1933
התרצ"ה-התרצ"ו, 1936-1935
התרפ"ב, 1922
התרפ"ח, 1928
התרצ"ד-התרצ"ה, 1934-1935
התרס"ז-התר"ע, 1910-1907
התרמ"ט-התרס"א, 1901-1889
התרצ"ב, 1932
התרע"ד-התרע"ו, 1916-1914
התרצ"ד, 1934
התרצ"ח-התש"ב, 1942-1938
התר"פ, 1920
התרפ"א, 1921
התקפ"ד-התשכ"ד, 1964-1924
התרמ"ח-התר"ס, 1900-1888
התרצ"א-- 1931--
התרע"ט-התר"פ, 1920-1919
התרצ"ח-התשי"ח, 1958-1938
התרצ"ג, 1934
התר"פ, 1920
התר"פ, 1920
התרס"ד-התרס"ו, 1906-1904
התרמ"ז-התרנ"ו, 1896-1887
התרצ"ו, 1936
התרנ"ז, 1897
התרצ"ט-- 1939--
התרס"ז-התרס"ח, 1908-1907
התר"ע-התרע"ד, 1914-1910; התרפ"א, 1921
התרצ"ז, 1937
התרפ"ז, 1927
התרפ"ג-התרפ"ד, 1924-1923
התרנ"ט-התר"ס, 1900-1899
התרס"ה, 1905
התרצ"ה-התרצ"ז, 1937-1935
התרס"ח-התר"ע, 1910-1908
התרצ"ז-התש"ל, 1975-1937
התרפ"ו, 1926
התרצ"ז, 1937
התרצ"ג-התרצ"ה, 1935-1933
התר"ס-התרס"ב, 1902-1900
התרע"ב-התרע"ג, 1913-1912
התר"צ-התרצ"ב, 1932-1930
התרס"ח, 1908
התרפ"ד-התרפ"ז, 1927-1924
התרצ"ו-התשכ"ו, 1966-1936
התרס"ז-התר"ע, 1910-1907
התרצ"ד-התרצ"ו, 1936-1934
התרצ"ד-- 1934--
התר"ע-התרע"א, 1911-1910
התרס"ט-התרע"ב, 1912-1909
התרצ"ז-התש"ג, 1943-1937
מורה בתלמוד תורה
התרע"ו-התרע"ט, 1919-1916
התרפ"ב-התרפ"ג, 1923-1922
התרס"ז, 1907
התרצ"ג, 1933
התרפ"ד-התרפ"ה, 1925-1924
התרפ"ח-התרצ"ג, 1933-1928
התרצ"ו-- 1936--
התרצ"ט-התש"ל, 1970-1939
התרס"ב-התרס"ג, 1903-1902
התרצ"ז-- 1937--
התרפ"א, 1921
התרצ"ה, 1935
התרפ"א-התש"ד, 1946-1921
התרס"ג-התרס"ד, 1904-1903
התרפ"ב, 1922
התרס"ב-התרצ"ה, 1935-1902
התרנ"א-התרנ"ה, 1895-1891
התר"פ-- 1920--
התרנ"ט-התר"ס, 1900-1899
התרמ"ג-התרמ"ז, 1887-1883
התרצ"ד-התרצ"ו, 1936-1934
התרע"ג-התרע"ח, 1918-1913; תרפ"ב-תרפ"ז, 1937-1932; התרפ"ט-התר"צ, 1930-1929
התרפ"א, 1921
התרצ"ב-התשי"ב, 1952-1932
התרס"ב-התרס"ג, 1903-1902
התרצ"ג-- 1933--