locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ashpiz Tuvya   Greenblatt Menachem   Ragonis Haim
Berkovitch Eliyahu   Katalovski Shmuel   Rozenfeld Yaacov
Brass Haim   Kless Baruch   Salomon Dov Berl
Dagon (Fishbein) Moshe   Kuzi Arye   Sarid (Botchinski) Itzhak
Dashevsky Haim   Lapidot Eliezer   Shaar Avinoam
Efroni Amos   Lapidot Zeev Vova   Shaer Seadya
Gordon Moshe   Leibovitch Shlomo   Shpigelman Naftali
Gordon Shimshon   Mandel Moshe