locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Hayman Eliyahu   Ichilov Yair   Labbah Israel
Heippert Meir Max   Israel Zolts (Zaltzman) Malchi   Landoy Yosef
Hershkovitch Baruch   Itzhaky Arnon   Leib Avi
Hershkovitch Menachem Mendel   Jamili Yosef   LevAry Micha
Hershkovitch Zvi   Kahansky Yehoshua Yaakov   Levi Baruch Bruno
Hillel Amikam   Kaplun Shmuel   Levine Amiel
Hillel Hillel   Kaplun Yaacov   Levine Haim
Hillel Israel   Katalovski Shmuel   Levine Hanoch
Hillel Yermiyahu   Katlan Nathan   Levine Michael
Hillman Uri   Kazushner Aharon   Levine Moshe
Hirshfeld Yaakov   Kazushner Avraham Yechiel   Levine Shmuel
Hochman Ariel   Keler Asher   Linden Yaakov
Horowitz Amnon   Keshet (Kirzner) Moshe   Liubin Avshalom
Horowitz David   Kesner Arie Yechskel   Liubin Moshe
Horowitz Zvi   Kohen Aharon   Liubin Shmuel Zalman
Horowitz Har Zion Eliyahu   Koren Hillel   Lokshin (Avrahamy) Dov
Hovav (Vilinitz) Meir   Kotev Yaacov Mordechai   Lotan Arye
Hovav (Vilinitz) Zvi   Krasenstein Yosef   Maimon Shimshon
Huberman Avraham Zvi   Kroyn Avraham   Mantsur (Kuzur) Zecharia
Ichilov Yaakov   Kutzersky David   Margalit David