locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abaiov Assael   Fishman Baruch   Pinchas (Ben David) Shlomo
Abaiov Gad   Gadassy (Ben Ephraim) Haim   Popko Baruch
Abaiov Naftali   Gedassy Israel   Pupko Reuven
Ben Zecharya yaakov   Gissin Binyamin   Rogovski Moshe
Brass Yehoshua   Glickberg Yaakov   Sharabi (Ben Sheadia) Nathan
Chubra Tsvi   Goldstein Arye Leib   Tsershner Natan
Cohen Yoseph   Jamil Aharon   Tzigelroyt Moshe
Dan Gavriel   Kaplun Yaacov   Vishnavsky Issar
Dimant Baril Dov   Klivitzki Shaul Zeev   Vizanski Yaakov
Fishel Nechemya   Liberman Haim   Yaacovi Zvi
Fisher Moshe   Lifshitz Shlomo Leib   Yaakov Ben Zaharia