locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Shefy (Kosovsky) Miya Malka   Tobi Miriam   Wolstein (Krauss) Katta
Shekolnik (Landa) Miriam   Tobi Shaul   Yaakobovski (Rudolf) Reuven
Shenrap (Rosental) Betty   Troyhold Torren Haim Herbert   Yemini Miriam
Shenrap Shenhav Arye Leo   Troyhold Torren (Rozenbaum) Hilda   Yemini Shalom
Shetraus (Rozenbaum, Shetraus) Truda   Tsvi Naeerner   Yerushalmi (Yerozolinski) Avraham Itzhak
Shindler Ishaihu   Turkia Batya   Yerushalmi Samuel Nathan
Shindler (Goldstein) Penina   Tzinder Frida   Yerushalmi (Plumm) Tzila
Shlomo Kadar   Tzinder Max   Yerushalmi Zvi
Shrtzik (Kopler) Clara   Tzinder Yaakov   Zalmanson (Stein) Sharlotta Leah
Shwartz (Holtzer) Hanna   Tzlil (Kleeman) Ella   Zalmanson Yehoshua Zasha
Simanski Clara   Vald (Shiratski) Hanah Anee   Zelinger Berha Berta
Simanski Eliyahu   Vernik Israel   Zelinger (Zukerman) Ester
Smoler Shmuel   Viner Rudolf   Zemmel Haim Haintz
Strauss (Yafe) Frida   Viner (Hanover) Sidonia Doni   Zilman Auva Luba
Strauss Shlomo Karl   Viturz (Kupelovich) Rachel   Zisman (Shmucher) Shoshana
Suliman (Nagar) Miriam Mery   Wechsler Shlomo   המאירי (Kroitoro) Daniel
Tepper (Shichman) Etta Rachel   Weiss Egozi (Katz) Adit    
Tepper Nahum   Witenberg (Handke) Chanoch