locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Kedmi (Yaakobi) Avigail   Meerovitch Hilda   Rom Veitzberd (Kirshenbaum) Sarah
Kipnis Levine   Merims (Peer) Rachel   Ron (Rozenman) Avraham
Kreitzman Yosef   Minsherov (Yaakobi) Margalit   Ron (Ostashinsky) Edna
Kurtz Leon   Mintz (Ruhimovitch) Sarah   Ronen Ruth
Labah Chaeem   Nachmias Ran   Rotshtein Rutty
Labah (Levin) Fella Tzipora   Nachmias Tsipora Tzipi   Rozenman (Segal) Penina
Leeman (Paees) Ahuva   Nachmias Yosi   Rozenzvayg (Aloni) Galila
Leibovithch Ilan   Nahmany (Fishbein) Noga   Segal Yaakov
Leibovithch Nili   Neuman Efraim   Segal Yehoshavam
Leibovithch Rechel   Neuman (Gabin) Nitza   Shalgi (Shneider) David
Levin Or   Noyman Boaz   Shalgi (Kaplan) Leah
Levine Aviv   Nussovitz Rachel   Sharphertz (Felbrat) Leah Aliza
Lifshitz (Segal) Rachel   Papo Gavriel Eliezer   Sheinberg (Segal) Ktzia
Lifshitz Shabtai   Porter Itzhak   Sheinberg Moshe
Lubman Yaakov   Proskover Avraham   Shenrap Shenhav Arye Leo
Margalit Maya   Proskover Leib Arye   Shiloni (Yekutiely) Bracha
Mayer (Leeman) Liora   Proskover (Berman) Miriam   Shovali Shimon
Mayodovski Heime   Ratchevsky Aharon   Shtadler (Israeli) Razia
Mayodovski (Yalein) Malka   Ravid (Huberman) Yona Nani   Shteynbach Chezi Yechezkel
Meerovitch Ami Zakai   Rohar (Labah) Chana   Shteynbach Miryam