locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
parents: Yerachmiel, Lea; spouse: Gilad; born: 1964
  Chen Tov Nechemia   Hed (Hait) Shmuel
parents: Shlomo, Pirchiya; born: 1951
  Cohen Elisha   Hillel Moshe
Abaiov Avshalom   Cohn (Yabo) Esther   Hitrosh Yosef
Allingham (Weizman) Yael   Dahan Naeem   Hodorov Yaakov
Anisfeld Itzhak   Damary Bosmy Shoshana   Hoine Yakov
Arbel (Sigalov) Eli   Doytch Sallo   Hovav (Salomon) Shoshana
Arman (Mushin) Sarah   Efrony (Bonder) Bilha   Itzhaky Reuven
Avni (Kenigshtein) Amos   Efrony (Skobronek) Tuvya   Katalovski (Band) Shulamit
Ben Levi (Mizrachi) Batia   Elizov Hava   Katz Aba Avi
Benari Yaakov   Elran Avraham Avi   Kfir (Shfer) Ada
Benary Rivka Riki   Eshkoly (Horenfeld) Miryam   Klass Amnon
Benruff (Bonder) Nehama   Feldman Mazal   Krasnovski Zila
Berkowitch Reuven   Gandelman (Vinter) Rachel   Levine Aviv
Bidlovski Batya   Gersht Itzhak   Levinstein Naftali
Bokser Avraham   Gibstein Glazer Yehudit   Maimon (Deutch) Dvorah
Bronstein (Ben Zeev) Leah   Glazer Israel   Malkin (Meirovitch) Zipora
Bruner (Mitsmacher) Yehudit Ruchama   Goldenberg Itzhak   Margalit (Muravin) Yehudit Eida
Brunstein (Volovelski) Ester   Gradus Eliyahu   Medalya Edna
Caspi (Beck) Margalit   Halevi (Biribiss) Ruth   Meler (Gurelik) Ziva
Chassel (Levi) Eerena   Hamooz Cohen Shaul   Meroz Shuki