locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
parents: Yerachmiel, Lea; spouse: Gilad; born: 1964
  Chassel (Levi) Eerena   Halevi (Biribiss) Ruth
parents: Shlomo, Pirchiya; born: 1951
  Chen Tov Nechemia   Hamooz Cohen Shaul
Abaiov Avshalom   Cohen Elisha   Hed (Hait) Shmuel
Allingham (Weizman) Yael   Cohn (Yabo) Esther   Hillel Moshe
Anisfeld Itzhak   Dahan Naeem   Hitrosh Yosef
Arbel (Sigalov) Eli   Damary Bosmy Shoshana   Hodorov Yaakov
Arman (Mushin) Sarah   Doytch Sallo   Hoine Yakov
Avni (Kenigshtein) Amos   Efrony (Bonder) Bilha   Hovav (Salomon) Shoshana
Bar Rachel   Efrony (Skobronek) Tuvya   Itzhaky Reuven
Ben Levi (Mizrachi) Batia   Eldan (Oldenfarb) Simcha   Katalovski (Band) Shulamit
Benari Yaakov   Elizov Hava   Katz Aba Avi
Benary Rivka Riki   Elran Avraham Avi   Kfir (Shfer) Ada
Benruff (Bonder) Nehama   Eshkoly (Horenfeld) Miryam   Klass Amnon
Berkowitch Reuven   Feldman Mazal   Krasnovski Zila
Bidlovski (Michelson) Batya   Gandelman (Vinter) Rachel   Levine Aviv
Bokser Avraham   Gersht Itzhak   Levinstein Naftali
Bronstein (Ben Zeev) Leah   Gibstein Glazer Yehudit   Maimon (Deutch) Dvorah
Bruner (Mitsmacher) Yehudit Ruchama   Glazer Israel   Malkin (Meirovitch) Zipora
Brunstein (Volovelski) Ester   Goldenberg Itzhak   Margalit (Muravin) Yehudit Eida
Caspi (Beck) Margalit   Gradus Eliyahu   Medalya Edna