locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abaiov Batsheva   Braver Menachem   Kahn Kurnet Moriss
Abramov Dvorah   Bussel Chayuta   Kalir Haia
Adamov Moshe   Chamami Simcha   Kamintzer (Raba) Sharlotta
Ariely Yasha Yaakov   Chill Gershon   Kampinski Yehudit
Avidar (Perlmutter) Reuven   Chill (Gutman) Zelda   Kless Shulamit
Barashevsky (Sax) Tova   Dimant (Pryies) Bluma   Kniznik Moshe
Barden (Beck) Esther   Fecht David   Kosovsky (Vaxman) Zipora
Baskind Nadav Aminadav   Frenkel Yosef   Krantz (Miller) Bluma
Benary Issar   Frumkis (Osherov) Shifra   Levi (Kashi) Tova
Berger (Alchamister) Zipora   Garfinkel (Rozen) Rivka   Marom (Virshechovski) Shaul
Berkovitch Israel Leib   Geffen Dov   Mashania Yaacov
Berkowitch Chaim   Gloibeman (Kats) Rachel   Metman Cohen (Brumer) Fanya
Berkowitch Chnoch   Gluska Seadyah   Mizrachi (Zeytuni) Mordechay
Berkowitch Miryam   Gordon (Eidelman) Haya Leah   Mushin (Shteinberg) Tzila
Berkowitch (Tepper) Talya   Gotgold Yaakov   Osherov Yehoshua
Bernstein Eva   Gvirts (Erlich) Elka   Ostashinski David
Bigeleisin Moshe   Haruvy (Boxer) Nachman   Otchep Yocheved
Blumberg Arye   Hedda Albert   Pershcovski Azarya
Branitzki Tzvi Hirsh   Heippert Meir Max   Proskover Shalom
Braver Ester   Hirshbruch Peretz   Rabinovitch Shmuel