locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Tulipman) Hanna   Havkin Avshalom   Mantsur (Yeffet) Rachel
Aharoni (Zauberman) Mira   Hayman Moshe   Markus Peter Peretch
Aharoni (Cohen) Miriam   Hein Zeev   Meirovitch Bar Kochva
Alony (Dubin) Dov   Hendler Shlomo   Metman Cohen Avraham
Anukov Yechzkel   Hillel (Freidland) Sarah   Metman Cohen (Hendelheim) Tehilla
Arbel (Eydlant) Ben Zion   Hirsh Moshe (Martin)   Minkov Michael
Becker Shmuel   Itzhaky (Markovitch) Bat Sheva   Mintz Aharon Arye
Benari Mattityahu   Izakson Zvi   Moses Moshe
Branitzky Liat   Izhar (Zussman) Yehudit   Novepruzki (Narkonski) Sarah
Chaymovitch (Rozenholts) Rachel   Kadria Grazia   Pomborovsky Shlomo
Cohen Yona   Kalderon (Kimchi) Behira   Rosenstein Yehuda
Dimant Zvi   Karari Eliezer   Rot Meira
Elhananof Eliezer   Karasenty (Kukia) Sarina   Roujansky Avraham Michal
Fecht Shifra   Kaufital Micky Menahem   Rozin Emmanuel
Frumkis Yakov   Kazushner Tova   Seikoff Avraham Zalman
Fuks Elimelech Max   Kopp Erich   Shalitta Nachman
Gadassy (Ben Ephraim) (Razon) Sarah   Kutzersky David   Shamay Chaya
Gedassy Ephraim Efi   Landa Menahem   Sharabi Shoshana
Goldhend Zvi   Lebental Zipora   Sheck Yeshayahu
Gordon Luba lio   Levontin Mordechai   Shif Yeshurun