locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch Tzvi Yaakov   Gerstner Yona   Liss Arie
Abulafiah Bustenai   Gissin Avshalom   Loytner Mordeshai
Alperin (Lifmanowitch) Pesia   Glubeman (Kats) Nehama   Lubman (Laumberg) Zina
Araten Izchak   Gluska (Pinchas) Saida   Machnes Moshe
Arkin Josef   Goldenberg (Begin) Zipora   Margarita Margalit Henoch
Barashevsky Moshe   Gordon Mordechai   Markus Zelig
Bashary (Tabib) Shoshana   Gura Moshe   Meirovitch (Raytman) Dvorah
Binyamini Rachel   Harlap Rivka Sirka   Morgenstern Haim
Bistritzer Betzalel   Hirshfeld Meir   Natanson Avigdor
Branitzky Shimon   Hshavia (Trachtingot) Jushua   Perlmuter Avraham
Cohen Yirmiyahu   Itzhaky (Isakov) Shosana   Poppel Mordechai
Dror Freiman Rishon   Kaufman Gay Yosef Tzvi   Rappaport (Bara) Rachel
Feldklein (Pressler) Rivka Regina   Kirzner (Mugilevski) Genya   Rigger Naftali
Fidelman (Gottlieb) Rachel   Krakovski Asher Baruch   Rochlin Ami Semach Aleph
Fishelzon Hanna   Kremer Nahum   Rogotner Eliyahu
Gadish (Goldenberg) Meir   Krishevski Rachel   Sarabi Yosef
Gadish (Vainshrein) Sarah Sarka   Levi Nahum   Sheerzky Feyge
Gafni (Mazover) Rivka   Levine Amiel   Sherf Yaacov
Galfend (Vinikor) Zvia   Levyant Moshe   Shlomovitch David
Galubchik Hviva   Lilienblum Shlomo   Shnifer Hana Batya