locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Palski (Kazushner) Hava   Reznik Ishaihu   Tepper (Grinberg) Pesya
Papo Yaakov   Reznik (Stoznasker) Luba   Toporovski Gittel
Press (Papiemeister) Miriam   Roznovski Menachem Mendel   Vashitz Ephraim
Pryelnik Frida   Rubinstein (Pishetzner) Miriam   Warhaftig (Mushin) Salwa
Rabinovitch David   Shadmon Yosef   Weisel Itzhak
Regbi (Rogovski) Meir   Shiloni (Rappaport) Yehudit   Weisman Aviva
Regbi (Landman) Ruth   Shirizley Shlomo Israel   Zaltsman Sarah