locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Hillel Isaiah   Koritovsky Ester   Meckler Haim
Hillel (Freidland) Sarah   Kreitzman (Steinman) Shula   Meckler (Koldin) Rachel
Holzer Arnestina   Kreitzman Yosef   Medalya Hanna
Holzer Karl David   Krishevski Ezrachi Asa Yariv Moshe   Melamed (Gurevitch) Hassya
Homsky Dov   Krishevski Ezrachi (Dizenhois) Hana   Melamed Yosef
Homsky (Lipkin) Hadassa   Kritovski Ruven Richard   Minkov (Rosenkevitch) Henia
Horowitz Hertzel   Kubovi (Kubovitsky) Shaul   Minkov Hilel
Horowitz (Liberman) Nessia   Kubovitsky Yehudit   Naftalyahoo Biuamin Beni
Hshavia (Trachtingot) Jushua   Laddin (Neglberg) Hadassa   Polany Yehiel
Izerski (Lipats) Ayala   Lahav (Shaulov) Yehoshua   Pososroski Avraham
Izrerski Zvi   Lapidot (Frishtack) Biatris Koka   Pososroski (Hen Tov) Hanna
Kahan Gavriel   Lavok (Beck) Haya   Praskovsky Yoel Binyamin
Kaner Leo Arie   Lavok Moshe   Proskover Leib Arye
Kaner Lotte   Levin (Miler) Bilha   Proskover (Berman) Miriam
Karni (Reznilk) Shulamit   Mahat (Riger) Tirza   Rabayov Gavriel
Kedem Dov   Marsh Albert   Rabayov (Yaakobi) Rivka
Kedem Geula   Mashiach (Malkin) Lilya   Rabayov Yechezkel
Kishoni David   Mashiach Nissim   Rigger (Abulafiah) Elisheva
Kless Shulamit   Mayer (Farber) Shifra Sophie   Rigger Naftali
Koifman Yehoshua   Mayer Yehoshua Ozias   Rot (Rosenfeld) Zipora