locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Aldaudi (Shlomo bendavid) Shalom   Gutman Itzhak Nissan   Rozenberg Shara
Belkind (Hankin) Alexandra   Halevi Yosef   Schalit Arye Yom Tov Lifa
Belkind (Freiman) Pnina   Hober Shmuel Yehuda   Schammasch Albert
Ben Zeev (Hirshfeld) Beila Gita   Lubman Havuv Rivka   Segal (Markus) Mollie Chana Malka
Boorak Frida   Malin Shlomo   Shpeiner Shlomo
Branitzky (Bralnitzky) Aba   Minkov Yahakov   Tauber Haim
Brass Yehoshua   Neuman Itzhak   Trachtenberg (Similansky) Shifra
Cohen Shmuel   Ostashinski Eliyahu   Tzukerman (Hankin) Rivka
Gedassy (Ben Reuven) Ephraim   Papirmayster (Perliss) Helena   Vidokler Moshe
Gissin Leibe   Papirmayster Shalom   Wilson (Vishinitzki) Shmuel Natan
Goldberg (Piness) Rashi Rahel   Plotnik Leah