locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Alhimeister (Alenhoren) Sheyna Duba   Fishelzon Yechezkel   Merhovitch (Popovitch) Beila Rivka
Belkind Shimshon   Goldberg Aryeh Leib   Merhovitch Israel Leib
Cleinard Tzvi Hershel   Haviv Lubman Dov Avraham   Ossovetzki Boris
Epstien David   Lazaroff Haya   Ostashinski Shmuel
Epstien Yaacov   Levine Asher   Papo Yaakov
Farber Zalman   Liberman Rachel   Possicelsky Pauline
Fein Benyamin   Meirovitch (Abramovitch) Fanny Feige Rivka