locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Adamov Boris Dov   Furman Moshe   Kushnir Shmuel
Alter Mordehy   Genis (Litvak) Shoshana   Levine Yosef
Alter Nachum   Gluzman Dov Berel   Levine Zeev
Ambor (Yeivin) Shulamit   Gluzman (Arbitman) Sima   Limishov Efraim
Ashkenazi Noach   Goren (Goldorin) Baruch   Limishov Israel
Ben David Ester   Hankin Teybl Teybe   Limishov Moshe
Bigelman Peretz   Hovav (Vilinitz) Meir   Limishov Zvi
Bonder Breine Bruria   Hovav (Vilinitz) Zvi   Livergot Israel
Bonder Rachel   Hshavia (Trachtingot) Jushua   Marantz (Petter) Shoshanah
Bonder Shlomo   Hutory (Hotorzki) Rueven   Milatin (Frumin) Yaffa
Brunshtein Avraham   Kalmanson Baruch   Milman Israel
Chen Tov (Harshuchin) Moshe   Kaplun Yerocham   Milman Shmuel
Chen Tov (Charashuchin) Poza Pnina   Kese Yona   Mogilevsky David
Cleinard Tzvi Hershel   Kirzner (Mugilevski) Genya   Mogilevsky (Rodavski) Hdasah
Dubrovsky Nathan   Kirzner (Sofman) Hassya   Mogilevsky Yeshuha
Dudes (Vilinitz) Hanna   Klimker Zipora   Nesher Shraga
Ezrony (Kaplun) Sarah   Krauze Eliyahu   Paschensky Sasa Shabtay
Finkelshtein Israel   Krichevski (Birenblat) Batya Tilly   Reches Anshel
Flowchowk Tatyana   Krishevski Itzhak Itze   Reznik Peretz
Furman (Kapelyuk) Ahuva   Krishevski Simcha Sania   Rieber Yoel