locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Barden Yehudit   Barzel (Harlap) Hava   Beach Sivan
Barkan Binyanin Beni   Barzilay (Hillel) Dalia   Beb Hariel Freyda
Barkan (Gertsberg) Mira   Basan (First) Michaella   Beck Israel
Barkan Raz   Basevitch Aharon Roni   Beck Moshe
parents: Lippa, Fraedel Freda; born: 1910
Barkan Tal   Bashari Biniamin   Beck Moshe
parents: Israel, Aletta Batia; spouse: Eida; born: 1906
Barkan (Blagudatni) Tamar   Bashari Shimon   Beck Nahum
Barkan Ben Elyau Adar   Bashari Yosef   Beck Shalom
Barkan Kristal Shir   Bashary (Tabib) Shoshana   Beck Shlomo
Barkayi (Ostashinsky) Ruth   Basher Ephraim   Beck Shoshana
Barnatan Ilan   Baskind Nadav Aminadav   Beck Tova
Barnea (Segal) Shelly   Baskind (Tsallilihin) Ruchama   Beck Yaakov
Barnoy (Sherf) Yehudit   Baskind Yigal   Beck (Tabib) Ziona
Baron (Cohen) Geula   Bason (Sherar) Aliza   Becker Alexander
Barshalom (Zarfatri) Dina   Bat Shalom (Zucker) Carmit   Becker Avshalom
Barshalom Moshe   Batelman Gidon   Becker Dror
Bartal (meiri) Ofra   Baylis (Voshnevski) Ahuva   Becker Emmanuel
Baruh Amiram   Bayzer (Bigeleisin) Henya   Becker (Gorodezki) Gila
Baruh Avinoam   Be'ery (Kalderon) Ahuva   Becker (Ben Zeev) Hassida
Baruh Boaz   Beach Dov   Becker Judith
Baruh (Camus) Zahava   Beach Moram   Becker Menachem Memi