locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Cohen Eliezer   Ichilov Haim
Abramovitch (Leviteh) Malca   Cohen Israela   Ichilov Moshe
Abramovitch (Yaakobzohn) Menucha   Cohen Nehama   Ichilov Nechemya
Ackerman Shaul   Cohen (Hissin) Orna   Ichilov Rachel
Avram (Yaakobovitch) Shulamit   Cossovski Itzhak   Ichilov Yair
Bahar Alon   Cossovski Mordechai   Ichilov (Machness) Yocheved
Bahar Israel   David (Kosovski) Esther   Klatski (Kats) Yehudit
Barak (Bar on) Ruth   Davidovitch (Wismann) Ronit   Kuper Dafna
Becker (Almog) Sari   Entin Ben Zion   Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit
Belkind (Segal) Haviva   Ginzburg Shmuel   Lavie David
Belkind (Segal) Nehama   Gishry (Mostovoy) Zalman   Lev Goren (Shterenfeld) Noga
Ben Ezer David   Gissin (Ostashinski) Leah   Levite (Lifshits) Rachel
Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Gloibeman Itzhak   Levontin (Herman) Shoshana
Berkowitz (Kranz) Judith Judy   Gloibeman Mordrhay   Lezarovitch Moshe
Blecher (Maklev) Nomi   Goldmann (Hakak) Anat   Machnes (Gissin) Efrat
Botel (Giladi) Leah   Goren Yuval   Machnes Gad
Caspi (Beck) Margalit   Hillel (Strachilecitch) Rachel   Machnes Moshe
Catz Mordehay Zvi   Hissin Ori   Migdal (Shtampeper) Leah
Catz Shlomo   Ichilov Avraham   mostoboy (Gishry) Amos
Cohen Alexander   Ichilov Ezra   Nachmias Avraham