locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Wircer (Zusman) Sarah   Yankelevitch Zahava   Zinger Shmuel
Wolovelsky Batya   Yashevitz Mordechai   Zisman Zelig
Yaakobovitch (Weiss) Esther   Yaverboym (Flesershtein) Yocheved   Zitrinovski Hanah
Yaakobovitch Frida   Yedidia (Gersht) Zahava   Zitrinovski Natan
Yaavts (Bermann) Esther   Yulani yaakov   Ziv Yaakov
Yafe (Sher) Rachel   Zalmanson (Shteyn) Judith   Zmora (Frenkel) Moshe
Yampoler Arye   Zehavi Zvi   Zodkevitch Tuvia
Yamshon (Rubinstein) Sarah   Zeisler (Reter) Ada Adela   Zommer Feibel Shraga
Yamshon Yoseph   Zelinger Shmuel   Zukerman Yaakov
Yaniv (Birman) Miriam   Zelniker Shalom Meir   Zussman (Montag) Hadasa
Yaniv (Geler) Tzvia   Zilman Auva Luba