locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Vinter Fishel   Wilson Shoshana Jeni   Zalmanson (Shteyn) Judith
Vinter (Trasterger) Hanah   Winelager (Adar) Yehudit   Zehavi Zvi
Vinter Yehuda   Winelager Zvi   Zeisler (Reter) Ada Adela
Vinter (Kashnovski) Zipora   Wolovelsky Batya   Zelinger Shmuel
Virtzer Moshe   Yaakobovitch (Weiss) Esther   Zelniker Shalom Meir
Virtzer (Zusman) Sarah   Yaakobovitch Frida   Zilman Auva Luba
Viturz (Kupelovich) Rachel   Yafe (Sher) Rachel   Zinger Shmuel
Volovelski Elimelech   Yampoler Arye   Zisman Zelig
Volovelski Israel   Yamshon (Rubinstein) Sarah   Zitrinovski Hanah
waterman Eliyahu   Yamshon Yoseph   Zitrinovski Natan
Wechsler Tova   Yaniv (Birman) Miriam   Ziv Yaakov
Wechsler Yehoshua   Yaniv (Geler) Tzvia   Zmora (Frenkel) Moshe
weinberg Tamar   Yankelevitch Zahava   Zodkevitch Tuvia
Weinshelbaum Avraham   Yashevitz Mordechai   Zommer Feibel Shraga
Weisberg Zeev   Yaverboym (Flesershtein) Yocheved   Zukerman Yaakov
Weisman Avraham Adolph   Yedidia (Gersht) Zahava   Zussman (Montag) Hadasa
Weiss Shara   Yulani yaakov