locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Vigler Mordechay   Weisberg Zeev   Yedidia (Gersht) Zahava
Vilbosh (Vilboshevitz) Nahum   Weisman Avraham Adolph   Yulani yaakov
Vilner Altes   Weiss Shara   Zalmanson (Shteyn) Judith
Viner Yehuda   Wilson Shoshana Jeni   Zehavi Zvi
Vinter Fishel   Winelager (Adar) Yehudit   Zeisler (Reter) Ada Adela
Vinter (Trasterger) Hanah   Winelager Zvi   Zelinger Shmuel
Vinter Yehuda   Wolovelsky Batya   Zelniker Shalom Meir
Vinter (Kashnovski) Zipora   Yaakobovitch (Weiss) Esther   Zilman Auva Luba
Virtzer Moshe   Yaakobovitch Frida   Zinger Shmuel
Virtzer (Zusman) Sarah   Yafe (Sher) Rachel   Zisman Zelig
Viturz (Kupelovich) Rachel   Yampoler Arye   Zitrinovski Hanah
Volovelski Elimelech   Yamshon (Rubinstein) Sarah   Zitrinovski Natan
Volovelski Israel   Yamshon Yoseph   Ziv Yaakov
waterman Eliyahu   Yaniv (Birman) Miriam   Zmora (Frenkel) Moshe
Wechsler Tova   Yaniv (Geler) Tzvia   Zodkevitch Tuvia
Wechsler Yehoshua   Yankelevitch Zahava   Zommer Feibel Shraga
weinberg Tamar   Yashevitz Mordechai   Zukerman Yaakov
Weinshelbaum Avraham   Yaverboym (Flesershtein) Yocheved   Zussman (Montag) Hadasa