locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Segal (Openheim) Zanin   Shlman Zvi   Smoler (Shevetz) Sarah
Semeshlevits Shlomo   Shmolizanski (Frank) Rachel Rocha   Smoler Shmuel
Sendzer Shlomo   Shmukler Izack   Sneh (Klinbaum) Moshe
Shafran Itzhak   Shmurak Liba   Solomonovitch Israel Zvi
Shafran Neima   Shochat Moshe Dov   Spector Meir
Shamir (Deutch) Rachel   Shochatovits Arie   Steinberg Moshe
Shapira (Miller) Ester   Shteinman Israel   Strans (Steinam) Tova
Sharshevski Zondel   Shteynman Abba Natan   Taler Moshe
Shavit (Fox) Naomi   Shteynman Aharon   Taler Shlom
Sheder (Rosenshtock) Avidgor   Shteynman Avraham   Tamkin Mordechai
Sheerzky Feyge   Shteynman David   Tandetnik Maeer
Shemer (Goldwaser) Hanah   Shteynman Michael   Tapuach Moshe
Shemer (Shmakovitch) Mordechai   Shtoyer Yaakov   Taytelboym Mordechay
Shenhav (Finelstein) Haim   Shussheim Moshe Eliyahu   Teomim Frenkel Chana
Sherman Gershon   Shuvinski Itzhak   Tichman Yehuda
Sherman Moshe   Shvartz Miriam   Tieber Menachem
Shidlovitski Yosef   Shvartzshtark (Shivek) Zina   Tomkin Israel
Shkovski Raya   Simanski Eliyahu   Toren (Halevie) Rachel Shelly
Shlingboim Moshe   Simanski Shmuel Sam   Tortzky (Rabinovitz) Hanna
Shlingboim (Kotkovski) Zipora   Sitkov (Ginzburg) Rachel   Tschernov Haya