locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Osterweil Yosef   Pomerzntz Mordechay   Rechtman (Isruck) Yaffa
Otchep Ben Ami   Popko Israel Lolek   Regev (Yurozdizki) Gina
Otchep Itzhak   Prashkovski (Levi) Pella Zipora   Rogotner Eliyahu
Otchep Yocheved   Prashov Elimelech   Rom (Worm) Uri
Pakula Nathan   Prashov Zisel Noami   Ronen Shaul
Pashigoda Israel   Prital (Premolnik) Menachem   Rosh Pnina
Pasternack Moshe   Proskover Henya   Ross Moshe
Peer Hanoch   Pupko Reuven   Rotem (Roter) Avram
Peled (Rozenfeld) Aharon   Rabinovitsh Aharon   Rotenberg Moshe
Peleg (Tsimelgiser) Morsechai Motke   Rabinovitsh Avraham Itzhak   Rotenberg (Wortsman) Shprinza
Penik (Blushtein) Henya   Rabinovitsh Raya   Rotenstein Avraham Philip
Perlman Nachman   Rabinovitsh Shimshon   Rotman (Zitrinovski) Rivka
Perlman Yaakov   Rabinovitsh Sonia Sarah   Roych Jpseff
Perlmuter Avraham   Rapaport Hanan   Roys Joseff
Pinchatchovitz (Sirkis) Miriam   Ratchevsky (Valld) Yaffa   Roys Zilah
Pisaro David   Ratner (Knopmacher) Ester   Rozaness Naftali
Pollack Haya   Ratner Meir   Rozenberg Israel
Pollack Yaacov   Raych rivka   Rozenberg Izak
Pomerok Moshe   Raych Yehuda   Rozenbloom Ishayahu
Pomerzntz (Prastenfeld) Batia   Rechter Aharon   Rozenblum (Izrael) Rachel