locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Pomerok Moshe   Rechtman (Isruck) Yaffa   Rozner (Rauchberger) Hana
Pomerzntz Mordechay   Regev (Yurozdizki) Gina   Rozner Tzvi
Popko Israel Lolek   Rogotner Eliyahu   Rubinstain Natan
Prashov Elimelech   Ronen Shaul   Rupin Artur
Prashov Zisel Noami   Rosh Pnina   Salomon (Hamburger) Yehudit
Prital (Premolnik) Menachem   Rotem (Roter) Avram   Samid (Smiatizki) Mordehay
Proskover Henya   Rotenberg Moshe   Segal Haim
Pupko Reuven   Rotenberg (Wortsman) Shprinza   Segal (Openheim) Zanin
Rabinovitsh Aharon   Rotenstein Avraham Philip   Semeshlevits Shlomo
Rabinovitsh Avraham Itzhak   Rotman (Zitrinovski) Rivka   Sendzer Shlomo
Rabinovitsh Raya   Roych Jpseff   Shafran Itzhak
Rabinovitsh Shimshon   Roys Joseff   Shafran Neima
Rabinovitsh Sonia Sarah   Rozaness Naftali   Shapira (Miller) Ester
Rapaport Hanan   Rozenberg Israel   Sharshevski Zondel
Ratchevsky (Valld) Yaffa   Rozenberg Izak   Shavit (Fox) Naomi
Ratner (Knopmacher) Ester   Rozenbloom Ishayahu   Sheder (Rosenshtock) Avidgor
Ratner Meir   Rozenblum (Izrael) Rachel   Sheerzky Feyge
Raych rivka   Rozenfeld Shraga   Shemer (Goldwaser) Hanah
Raych Yehuda   Rozenfeld Tuvia   Shemer (Shmakovitch) Mordechai
Rechter Aharon   Rozenfeld Yosef   Shenhav (Finelstein) Haim