locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Labah (Shteenman) Ziporah   Loyfer (Kantslinger) Frida Gitel   Mitt Pinchas
Labzovski Yaacov   Loyfer Herman Zvi   Morgenshtern (Avrahamit) Hanna
Landa Menahem   Lubliner Moshe   Morgenshtern Hanna
Lapidot Eliezer   Malovany David   Morgenshtern Tamarah
Lazenga Miryam   Margalit (Margolis) David   Morgenshtern Yehoshua
Lazovski (Volinski) Shifra   Mayodovski (Yalein) Malka   Morgenstern Haim
Lazovski Yosef   Melamed Hanah   Morgenstern Itzhak
Leibowitch Mordehai Tzvi   Meorach (Ostashinsky) Moshe   Morgenstern Yaakov
Lerman (Distenfeld) Shoshna   Meromy Moshe   Moskovitch (Blitzstien) Pnina
Lerner Shimshon   Michali Itzchak   Moskovitch Zeev
Leshem (Globerman) Chedva   Miler (Lantzevitski) Rahel   Mudrikman Moshe
Levant Moshe   Miler Shimon   Nahami Hana
Levin Itzhak   Miller Arie Layble   Nibod Chayim
Levin Tzvi Chaeem   Miller (Vornovski Kozlovski) Hayah   Novargi Elchanan
Levine Yehezkel   Milman Josef   Novepruzki Binyamin
Lewin Frida   Miron (Merenstein) Ishaia   Novepruzki (Narkonski) Sarah
Leybel Shlomo   Mitalis Yosef   Ohel Mile
Lieberman Efraym   Mitsmacher Haia Sarah   Olinki Batya
Lobkinski Izak   Mitsmacher Rahel   Openhaym Shmuel Zvi
Lokshin (Bloch) Rachel   Mitt (Draylin) Gutti   Orbach Haime