locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Lazovski (Volinski) Shifra   Michali Itzchak   Moskovitch Zeev
Lazovski Yosef   Miler (Lantzevitski) Rahel   Mudrikman Moshe
Leibowitch Mordehai Tzvi   Miler Shimon   Nahami Hana
Lerman (Distenfeld) Shoshna   Miller Arie Layble   Nibod Chayim
Lerner Shimshon   Miller (Vornovski Kozlovski) Hayah   Novargi Elchanan
Leshem (Globerman) Chedva   Milman Josef   Novepruzki Binyamin
Levin Itzhak   Miron Ishaia   Novepruzki (Narkonski) Sarah
Levin Tzvi Chaeem   Mitalis Yosef   Ohel Mile
Levine Yehezkel   Mitsmacher Haia Sarah   Olinki Batya
Lewin Frida   Mitsmacher Rahel   Openhaym Shmuel Zvi
Leybel Shlomo   Mitt Gutti   Orbach Haime
Lieberman Efraym   Mitt Pinchas   Osterweil Yosef
Lobkinski Izak   Morgenshtern (Avrahamit) Hanna   Otchep Ben Ami
Lubliner Moshe   Morgenshtern Hanna   Otchep Itzhak
Malovany David   Morgenshtern Tamarah   Otchep Yocheved
Margalit (Margolis) David   Morgenshtern Yehoshua   Pakula Nathan
Mayodovski (Yalein) Malka   Morgenstern Haim   Pashigoda Israel
Melamed Hanah   Morgenstern Itzhak   Pasternack Moshe
Meorach (Ostashinsky) Moshe   Morgenstern Yaakov   Peer Hanoch
Meromy Moshe   Moskovitch (Blitzstien) Pnina   Peled (Rozenfeld) Aharon