locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Levin Tzvi Chaeem   Mitalis Yosef   Ohel Mile
Levine Yehezkel   Mitsmacher Haia Sarah   Olinki Batya
Lewin Frida   Mitsmacher Rahel   Openhaym Shmuel Zvi
Leybel Shlomo   Mitt Gutti   Orbach Haime
Lieberman Efraym   Mitt Pinchas   Osterweil Yosef
Lobkinski Izak   Morgenshtern (Avrahamit) Hanna   Otchep Ben Ami
Lubliner Moshe   Morgenshtern Hanna   Otchep Itzhak
Malovany David   Morgenshtern Tamarah   Otchep Yocheved
Margalit (Margolis) David   Morgenshtern Yehoshua   Pakula Nathan
Mayodovski (Yalein) Malka   Morgenstern Haim   Pashigoda Israel
Melamed Hanah   Morgenstern Itzhak   Pasternack Moshe
Meorach (Ostashinsky) Moshe   Morgenstern Yaakov   Peer Hanoch
Meromy Moshe   Moskovitch (Blitzstien) Pnina   Peled (Rozenfeld) Aharon
Michali Itzchak   Moskovitch Zeev   Peleg (Tsimelgiser) Morsechai Motke
Miler (Lantzevitski) Rahel   Mudrikman Moshe   Perlman Nachman
Miler Shimon   Nahami Hana   Perlman Yaakov
Miller Arie Layble   Nibod Chayim   Perlmuter Avraham
Miller (Vornovski Kozlovski) Hayah   Novargi Elchanan   Pershcovski (Levi) Pella Zipora
Milman Josef   Novepruzki Binyamin   Pinchatchovitz (Sirkis) Miriam
Miron Ishaia   Novepruzki (Narkonski) Sarah   Pisaro David