locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Hoine (Feigenbaum) Batya   Kaner (Goldstein) Toni Yona   Kaufer Shlono
Homsky Dov   Kaplan Leah   Kedem Yehuda
Hoyne (Urman) Rivka   Kaplan Leiblo Arie   Kelner Shlom
Huberman Hasida   Kaplan Moshe   Kimchi (Milhalter) David
Huberman (Zisel) Miriam   Kaplan Yaacov   Kimchi (Glarent) Zelta
Huberman Shlomo   Kaplinski Israel   Kimel Eli Eliezer
Israel Zvi   Karlin (Kaplan) Rahel   Kirsht Sarah
Israel Zolts (Zaltzman) Malchi   Karon Dov   Kirsht (Duvdevani) Yerachmiel
Israelski Izick   Karon Shmuel Dov   Klass Rivka
Izerski (Wolman) Hana   Karsh Ben Zion   Koifman (Korkovi) Pnina
Izrael Zeev   Karsh (Mendel) Necha   Komrov Bronya
Izraeli Moshe   Kaspi (Gugul) Batya   Kosovsky Mordehay
Kabaysnik Simcha   Katalovski (Hanss) Shoshana   Kovalsky Pnina
Kagan Idel   Katovitch (Hendler) Rachel   Koyfman Shmuel
Kalman (Mesing) Maor   Katovitch Yehuda Dudi   Koyfman Yente
Kampinski Moshe   Katriel Izack   Koznik Lippa
Kaner Aron   Kats Efraim   Krakovski Asher Baruch
Kaner Leo Arie   Kattovitch Zvi   Krakovski Tova Gitel Hinda
Kaner Lotte   Katz Avraham   Krasnovski Michael
Kaner Shmuel   Katz David   Krasnovski Nechama