locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Frenkel (Neidorf) Genia   Gersht (Botchen) Sarah   Gorodezki Izak
Frider Dov   Gforodrzki Haim   Gorodezki (Popochka) Sarah
Friedman Chaeem   Giladi Eliyahu   Greenberg Alter
Frum Yechiel   Giladi (Novoprutski) Josef   Greenberg Baruch
Fuks (Linshuf) Rosa Shoshana   Gingold Iska   Greenberg Shlomo
Gadish (Vainshrein) Sarah Sarka   Glazer Dobah   Grinvald Arye
Galetzki David   Glazer Elchanan   Gurevitch (Goldberg) Sarah
Galubchik Nahman   Glazer Morsechai   Gurfein Asher
Galubtchik Shabtai   Glazer Shmuel   Gurfinkel Zeev
Gaozani (Gozovski) Noah   Glazer (Zaltsman) Tzilah   Gutman Mordechay
Gavrielit (Gavrielov) Batya   Goldberg (Erlich) Miryam   Gutman Yehuda
Gavrielov David   Goldberg (Tsang) Tova   Gutmann (Kats) Itah
Gavrielov Shimon   Goldman Menachem Nendel   Gvirts (Erlich) Elka
Geller Israel   Goldman (Pozner) Necha Vita   Gvirts Nechemya
Genisotzki Zeev   Goldman (Shayevitch) Tzipora   Halevy Esther
Gersht Avraham   Goldshtein Shlomo   Hanless Abrash
Gersht Bluma   Goldshtein Yaakov Leib   Haronson Fritz
Gersht Chanoch   Goldstein Josef   Haypert Yoheved
Gersht Mordechay   Goldwasser Genya   Hershkovitch Avraham
Gersht Nechama   Gorodeski Moshe   Hillman Aharon Baruch