Roujansky Avshalom
Born: 1918
Birth Place: .
Immigrated:
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation: farmer
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Roujansky Avraham Michal
 
Roujansy (Rozenberg) Sarah
Missing
Photograph
Missing
Photograph
 
    Roujansky Avshalom   Roujansky Shifra    
Children:   Saggi (Rozanski) Itzhak    Wasserman (Rojanski) Drora    Rozen (Rozanski) Ofer    Shochat (Rozanski) Irit