Osherov (Neushtadt) Feige Rahel
Born: 1883
Immigrated: 1883
Arrived: 1901
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1969
Neustadt Hayim Heikel
 
Neustadt (Rabinovitch) Hanna Sarah
Osherov Shlomo
 
Osherov Tcherny
    Osherov (Neushtadt) Feige Rahel   Osherov Yehoshua    
Children:   Osherov Moshe    Tsoar (Osherov) Batya    Leibovitch (Osherov) Yoheved    Madover (Osherov) Miriam    Frumkis (Osherov) Shifra