Yudelevitch Avshalom
Born: 1894
Arrived:
Residence in the Village:
Departed: 1930
Departed to: Kenya
Died: 1972
Buried: London
Yudelevitch Reuven
 
Yudelevitch Batya
Missing
Photograph
Missing
Photograph
 
    Yudelevitch Avshalom   Yudelovitch Lilly    
Children:   Stoddard (Yudelevitch) Evelyn Dvora