Kvashnevski (Tzeler) Hinda
Born: 1903
Birth Place: Viena
Immigrated: 1935
Arrived: 1936
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1990
Tzeler Shmuel
 
Tzeler Lea
Missing
Photograph
Missing
Photograph
 
    Kvashnevski (Tzeler) Hinda   Kvashnevski Chaeem    
Children:   Shenk (Cvashnevski) Lina    Mordoch (Kvashnevski) Fani    Ben Ari (Kvashnevski) Batya    Grinshteyn (Kvashnevski) Zahava    Gabay (Kvashnevski) Sarah