Yanovski (Idelberg) Freedah
Born: 1931
Birth Place: Viena
Immigrated: 1942
Arrived: 1952
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Idelberg Moshe Izack
 
Idelberg Sarah
Missing
Photograph
Missing
Photograph
Yanovsky Haim Ozer
 
Yanovski (Melnizki) Nechamah
    Yanovski (Idelberg) Freedah   Yanovsky Yedidia    
Children:   Ynovski Malkah    Ynovski Avraham Ishaya    Ynovski Nava    Ynovski Zvi