Elyashiv (Sverdlov) Dalya
Born: 1928
Birth Place: Israel, Gedera
Arrived:
Residence in the Village:
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Svardlov Igall
 
Svardlov Hana
Elyashiv Elhana Chune
 
Elyashiv (Lvi) Berta
    Elyashiv (Sverdlov) Dalya   Elyashiv Galil    
Children:   Elyashiv Nitzan    Elyashiv Guy