Elyashiv Galil
Born: 1926
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation: regular army,
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Elyashiv Elhana Chune
 
Elyashiv (Lvi) Berta
Svardlov Igall
 
Svardlov Hana
    Elyashiv Galil   Elyashiv (Sverdlov) Dalya    
Children:   Elyashiv Nitzan    Elyashiv Guy