Yanovsky Yedidia
Born: 1919
Birth Place: Lithuania
Immigrated:
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to: Israel,
Died: 2010
Buried:
Yanovsky Haim Ozer
 
Yanovski (Melnizki) Nechamah
Missing
Photograph
Missing
Photograph
Idelberg Moshe Izack
 
Idelberg Sarah
    Yanovsky Yedidia   Yanovski (Idelberg) Freedah    
Children:   Ynovski Malkah    Ynovski Avraham Ishaya    Ynovski Nava    Ynovski Zvi