Dashevsky Israel
Born: 1911
Birth Place: Lithuania,
Immigrated: 1935
Arrived:
Residence in the Village:
Departed:
Departed to:
Died: 1998
Dadhevski Eliezer
 
Dashevski Elka
Volkoviski Shimon
 
Volkoviski Pnina Perel
    Dashevsky Israel   Dashevsky (Volkoviski) Avigail    
Children:   Meyuchas (Dashevski) Neomy    Katz (Dashvski) Yael