Rozen (Shkolnik) Haya Gittel
Born: 1860
Birth Place: Bessarabia,
Immigrated: 1887
Arrived: 1887
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1940
Shkolnik Asher Anshel
 
Shkolnik Rachel
Rozen Reuven
 
Rozen Hanna
    Rozen (Shkolnik) Haya Gittel   Rozen Shraga Feibush    
Children:   Rozin (Rozen) Shoshana    Rozin Emmanuel    Rozen Elyashiv Dov    Rozin Heiman Moshe    Rozin Hanna    Rozen Adam    Garfinkel (Rozen) Rivka