Markovitch Moshe Hayim
Born: 1907
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation: farmer
Departed:
Departed to:
Died: 1969
Markovitch Eliyahu
 
Markovitch (Berkovitch) Rachel
Kaplan Yoseph
 
Kaplan Malka
    Markovitch Moshe Hayim   Markovitch Rachel    
Children:   Weiss (Markovitch) Zahava    Meltzer (Markovitch) Aliya